2021. szeptember 18., szombat     Diána napja  

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

Hajdúnánás
Aktuális akcióinkról érdeklődjön a elérhetőségeinken!
Budapest 18. kerület
Válassza a minőséget lakásfelújítás és építkezés előtt!
Székesfehérvár
Ha nálunk vásárolja meg bontott vagy új nyílászáróját a beépítéshez sz...
Budapest
Visszatérő ügyfeleinknek kedvezményekkel háláljuk meg bizalmát.
Veresegyház
Nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak és diákoknak árkedvezményt biztosítu...

ÚJ SZOLGÁLTATÓK

autó polírozás
Háztartási szerelések, javítások végzése.
mosógép szerelő
Villanyszerelés

Ajánlói és kedvezményes vásárlói rendszer szerződési feltételei


ÜGYFÉLNYILATKOZAT Kapcsolat Klub belépésre!

Jelen nyilatkozat tételével kijelentem, hogy a www.hazhozismegyunk.hu oldalon az ajánlói rendszerbe történő regisztráció folyamán az Általános szerződési feltételeket megismertem és elfogadtam. Tudomásul veszem, hogy a Kapcsolat Mobilflotta díjszabására addig vagyok jogosult, amíg a Kapcsolat Klub tagja vagyok. Az ügyfélkapcsolat meglétét a Kapcsolat Mobilflotta jogosult vizsgálni. Amennyiben a Kapcsolat Mobilflotta nem talál kapcsolatot, értesítést küld. Ha az értesítés követően sem derül fény ügyfélkapcsolatra, akkor a Kapcsolat Mobilflotta értesíti a flottaszolgáltatót (Vodafone) a partneri kapcsolat megszűnéséről. A kapcsolat megszűnése automatikusan törli a tagot a flottatagok közül. Nyilatkozatommal kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kapcsolat Klub tagja leszek, és a mindenkor érvényes tagsági díjat megfizetem. A Kapcsolat Klub tagsági díja havi bruttó 600 Ft, amellyel egy ingyenes SIM kártya igénybevételére jogosult. A Kapcsolat Klub tagjainak lehetősége van a tagdíj teljes mértékének lenullázására és jóváírására az ajánlói rendszer keretein belül, akár több évre is előre! Ehez nem kell mást tennie, mint a saját ajánlói kódjával belépő új tagokat beszervezni a Kapcsolat Klub tagjai közé. Minden beszervezett tag után 1 havi Kapcsolat Klub tagsági díjat (havi bruttó 600 Ft-ot) elengedünk a 3. hónapot követően! A jóváírások nem évülnek el, így akár előre lenullázhatja a tagsági díját több évre! / Pl: Ön 60 főt szervez be a 3. hónap után 1 éven belül. Akkor az Ön tagdíja 5 évre rendezve van. A Kapcsolat Klub egyszeri regisztrációs díja: bruttó 2000 Ft.ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely létrejött egyrészről a MÉDIA-6 BT. (4027 Debrecen, Katona József 3/C) adószám: 21118308-2-09, CG-szám: 09-06-011020, mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), mint a  www.hazhozismegyunk.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője,

másrészről a REGISZTRÁLT AJÁNLÓ, A REGISZTRÁCIÓS ADATLAP SZERINT


mint Megbízott (a továbbiakban Ajánló) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

A felek a jelen megállapodásban szabályozzák a MÉDIA-6 Bt által üzemeltetett www.hazhozismegyunk.hu cégkatalógusban megtalálható vállalkozóknál történő kedvezményes vásárlás feltételeit.

1. Ajánló a saját adminisztrációs felületén megtalálható, saját nevére kiállított VÁSÁRLÓI KÁRTYA használatával a rendszerben lévő vállalkozásoknál történő vásárlásai során ( a kinyomtatott kártya felmutatásával ) a vállalkozás adatlapján meghirdetett %-os arányú vásárlási kedvezményt vehet igénybe.

2. Ajánló a vásárlásait az adminisztrációs felületén kialakított, könnyen kezelhető felületen köteles vezetni.

3. Ajánló a vásárlásai vezetésével lehetőséget teremt a vállalkozások által fizetendő jutalék elszámolás ellenőrzéséhez, ezért a rendszer üzemeltetője a rendszerben lévő vállalkozásoknál történő vásárlásai során levásárolható bónusz összegben részesíti Ajánlót. Az egyszeri levásárolható összeg maximum a vásárlás folyamán a vállalkozás által adott engedmény összegével lehet egyenlő. A levásárolható összeg kimutatása folyamatosan figyelemmel kísérhető az Ajánló adminisztrációs felületén.

4. Ajánló az általa ajánlott vállalkozás forgalmának megfelelő bónusz kedvezményben részesül. Továbbá bónusz kedvezmény illeti meg Ajánlót az ajánlása következtében beregisztrált közvetlen ajánló vásárlásai után is. A levásárolható összeg kimutatása folyamatosan figyelemmel kísérhető az Ajánló adminisztrációs felületén.

5. Ajánló a levásárolható bónusz összegről kinyomtatható VÁSÁRLÓI UTALVÁNYT tud kiállítani a saját adminisztrációs felületén. Kiválaszthatja a levásárláshoz kiválasztott üzletet, a levásárolni kívánt összeget beírhatja.

6. A regisztrációkor megadott adatokat titkosan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ajánló hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre a Házhoz is megyünk oldallal és az Ajánlói Hírlevéllel kapcsolatosan hírlevelet küldünk.

7. Felek a megállapodásból estlegesen fakadó jogvitákat tárgyalásos úton rendezik, ha ez nem vezet eredményre úgy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

9. Jelen szerződés az ajánló regisztrálásának időpontjában lép életbe, melyet mindkét fél elfogad.Megbízó fent tartja a jogot, hogy ezen szerződést egyoldalúan módosíthatja.


TOVÁBBI KEDVEZMÉNYES AJÁNLATUNK

A regisztrált ajánlóink és a vállalkozások külön kérésre /tagdíj ellenében/ tagjai lehetnek a KAPCSOLAT klubnak és amennyiben igénylik, lehetőséget kapnak a KAPCSOLAT MOBILFLOTTA tagjaihoz történő csatlakozásra!